Nyheter

Innkalling til årsmøte i Ski sjakk

Ski sjakk innkaller til 1.årsmøte, Tirsdag 1.Mars kl. 17.30 - 18.00 i Ski voksenopplæring sine lokaler. 
Agenda: 
*Godkjenning av innkalling og dagsorden
*Konstituering (valg av møteleder og referent)
*Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
*Årsberetning
*Gjennomgang av regnskap
*Budsjettforslag, inkludert fastsetting av kontingent
*Innkomne forslag, som skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet
* Valg av styre.

Stemmerett: Foresatte av medlemmer og som deltar i møtet.
Årsmøtet ble utsatt med en uke pga. vinterferie.

Korsvollsjakken BGP

Korsvollsjakken BGP 

Super innsats av våre 7 spillere i Korsvollsjakken idag. Totalt var det 117 barn og unge i sving. 

Fra Follo SFU deltok 4, så spillere fra Follo-regionen utgjorde i underkant av 10% av deltakerne i turneringen.

Ski sjakk returnerer med to medaljer i den første BGP-turneringen vi deltar i.
Claud vant Begynner 2-klassen og Nicklas tok sølvet i Begynner 1!!!

I Begynner 1 var Nicklas en av de yngste i sin klasse (f.2009) og var med i kampen om seieren helt fram til siste runde.

Jasper kom på 11.plass i Miniputt. Det er forøvrig samme plass som en annen litt mer kjent sjakkspiller fikk, da turneringen ble arrangert i 1999.
Den gang var det Magnus Carlsen som tok 11.plass i Miniputt-klassen.

Thomas var også veldig godt fornøyd med 4.plassen i B2, men han var kanskje enda mer fornøyd med å slå storesøster Martha i innbyrdes oppgjør                     smile emotic

Resultater for spillerne fra Ski sjakk og Follo SFU. 


Miniputt (36 deltakere):
11. Jasper Messel, Ski sjakk 14/18.
14. Henrik Evjen Johnsen, Follo SFU 12/18

Begynner 1 (26 deltakere)
2.Nicklas Granholt Stavelin, Ski sjakk 15/18
16.Herman Evjen Johnsen, Follo SFU 11/18

Begynner 2 (21 deltakere)
1. Claud Vallerie Watin, Ski sjakk 16/18
4. Thomas Sønnervig, Ski sjakk 14/18
4. Helene Evjen Johnsen, Follo SFU 14/18
8. Lukas Højgaard Bache-Andreassen, Ski sjakk 13/18
8. Sverre Skillestad, Ski sjakk 13/18
13.Martin Aarrestad Vartal, Follo SFU 12/18

17. Martha Sønnervig, Ski sjakk 10/18                   
                                
                        Gjengen fra Ski sjakk - Nede fra venstre: Nicklas, Sverre, Lukas, Jasper.
                        Oppe: Claud, Martha, Thomas.