Oppdatert 4.April 2023

Ski sjakk tilbyr økonomiske støtteordninger til reise-, opphold- og undervisningkostander til klubbens medlemmer. 
De økonomiske rammene blir fastsatt under årsmøtet i Februar hvert år. 

For 2023 ble følgende rammer vedtatt. 
 

Reisekostnader NM for Barn og Ungdom 25 000 kr
Støtte til NM for jenter    5000 kr
Støtte til Landsturneringen  0 kr
Støtte til sjakkleir      0 kr
Reisekostnader (lagleder og annen transport)  0 kr
Sum 30 000 kr


Retningslinjer for støtte
Søknadsskjema for reise og opphold 
Søknadsskjema for opplæring