Styret i Ski sjakk har utarbeidet nye retningslinjer og søknadsskjema for tildeling av støtte til reise-, opphold- og undervisningskostnader. 

Se: 
http://skisjakk.no/index.php/sok/stotteordninger